top of page
  • Writer's pictureRuth Samuel Tenenholtz

אני מכריז בזאת

אני מאמינה שאני אדם ליברלי- מכבד את האחר והשונה- לא מדירה אנשים בגלל זהותם או מוצאם. יחד עם זאת, אני בחרתי לחיות בקהילה דתית לאומית ומגדירה את עצמי שייכת לקהילה הזאת. בבית הוריי למדתי כשרות ושמירת שבת, למדתי על מסורת יהודית. כאן בארץ אני מצביעה דתי לאומי, ושייכת לתומכי ימין ויהודה ושומרון. מאמינה ששלום יבא כאשר הצד השני מקבל את המדינה שלנו כבית לאומי ליהודים.

ועכשיו כאן קבור לי כלב. לא כלב, פיל. להקה שלמה של פילים, כי עכשיו אנחנו מקבלים ממשלה שעל פניו נראתה חלום לאנשים כמוני: יציבות לכמה שנים, ייצוג דתי, הסתכלות על הבנייה והחיזוק של יהודה ושומרון בעיין יפה, ואולי סוף, סוף, ממשלה זו תחבר את בתי לרשת החשמל בצורה מסודרת, אחרי אין ספור הבטחות של ממשלות קודמות.

חלום לחוד ומציאות לחוד. הממשלה הנבחרת הבטיחה שתקום תוך שבוע, ולא קמה. ובינתיים מסתמן שהכנסנו לכנסת כנופיית עבריינים במקום ייצוג כל אזרחי ישראל. אני לא מתכוונת לאנשים שכרגע עומדים למשפט ואילה שכבר קבלו גזר דין, לא, אני מתכוונת לכל אלה שמוכנים לבטל כל חוק על מנת לקבל תפקיד שהוא קרוב לקופת המדינה. אני מתכוונת לאלה שמתעלמים מרוב חילוני ודתי לאומי שלא מוכן לראות הדרה בוטה של אנשי קהילתם. אני מתכוונת לשימוש כוחני בכוח שאמור להיות מופעל לטובת המדינה, ולא לטובת קבוצת עניין קטנה.

אני רוצה מדינת חוק ואני רוצה לחיות את חיי כיהודי כפי שאני מבינה את זה. אז אני שומרת שבת, אבל בשום אופן לא ארצה לגרום לכלל אזרחי המדינה לקלל את שמירת השבת שלי. לחיות ותן לחיות. לכו לכדור רגל, אך תנו לי ללכת להתפלל. אל תיסעו לי לפני הפרצוף. תנו לי לאכול כשרות לפי טעמי. רבנות, עדה חרדית, לא חשוב, ושמי שרוצה לאכול בשר מקשת טעמים יעשה זאת. סבבה, רק אל תביאו לי הביתה. לחיות ותן לחיות

אני מפחדת- לפעם הראשונה בחיי כאן- שאם הממשלה תדיר חלק רב של העם כפי שנראה עכשיו, יישפך כאן דם. לא למען זה באתי לכאן. אל תביאו לחורבן שלישי. זה כל מה שאני מבקשת.

Recent Posts

See All

This was an eventful week

Yesterday, our new government was sworn in. I listened to the festivities on the radio. I cannot say that I am very happy with the new government and the way the various ministries have been assigned,

Comentarios


bottom of page