top of page

ארכיון נייורדל

1926-1946

המסמך הבא מכיל חומר המשתרע על פני עשרים שנה בכפר קטן במזרח הולנד,  מנייורדל Nijverdal. לפני מלחמת העולם השנייה היו בנייורדל כעשרים וחמישה יהודים מתוך אוכלוסייה של כמה אלפים. בכוונה בחרתי ב-1926 כנקודת המוצא שלי, כדי להראות עד כמה היהודים השתלבו היטב באותה תקופה. המסמך האחרון, משנת 1946, כמעט שנה לאחר המלחמה, מראה כי היהודי ששורד  היחיד עדיין נאבק לתבוע את פרנסתו ואת ביתו מהשלטונות.

את המסמכים קיבלתי מהחוג ההיסטורי של הכפר כשחקרתי את הספר שלי על אבי ומשפחתי, ארץ גשרים רבים: סיפורו של אבי.  הבנתי שאני מחזיקה פיסת היסטוריה חשובה בידי, אבל מכיוון שהחומר היה בהולנדית ובגרמנית, הרגשתי שלא הרבה אנשים יוכלו להתמודד אתו. כך נולד הרעיון לתרגם את המסמכים.


נתתי כותר לכל התיעוד: מנהל הרצח כי בפירוט מצמרר ניתן לעקוב אחרי הדרך הב פקידים אפורים במשרדים נוחים, חמושים רק במכונת כתיבה, הצליחו להניע את הריגתם של שישה מיליון בני אדם. נייורדל הוא מיקרוקוסמוס מהבחינה הזאת. אם הגרמנים היו מוכנים להשקיע את המאמץ הרב הזה בבידוד, גירוש, הריגת עשרים וחמישה יהודים, כדי להחרים את כל רכושם העולמית ולמכור אותו, תארו לעצמכם כמה ניהול מפורט היה נחוץ כדי להצליח לרצוח את מה שמסתכם כמעט בכל אוכלוסיית דנמרק. תארו לעצמכם שאתם מבקרים באותה מדינה ומגלים שכולם, איש, אישה וטף אינם, נרצחו. והגרמנים

הצליחו לעשות זאת בחמש שנים.

 
המסמך מאורגן בסדר כרונולוגי, ולכל מסמך מקורי קדם התרגום שלו לאנגלית.

 
אני מקווה שתגלוש ותלמד.

Comments (1)

Ruth Samuel Tenenholtz
Ruth Samuel Tenenholtz
Admin
01 déc. 2022

for the moment the archive is available in its English translation only, but the Hebrew is on its way as well.

Like
bottom of page